วันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2554

สรรพคุณยาเลือดจระเข้ ตรา โมด้าพลาสยาเลือดจระเข้ชนิดแคปซูล ได้รับอนุญาต อย. รายแรกในโลก และในประเทศไทย

สรรพคุณยาเลือดจระเข้ MODAPLAS®
- ผลิตจากเลือดจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis)
- มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลแดงบรรจุอยู่ในแคปซูลใส MODAPLAS®
- มีสีและกลิ่นตามธรรมชาติ
- ขนาดบรรจุแคปซูลละ 250 มิลลิกรัม
- บรรจุในขวดพีวีซี สีชาปิดสนิท มีซองวัตถุกันชื้น และฟอยล์ปิดฝาขวด
- ไม่ใช้วัตถุเจือปนอาหาร


วิธีใช้ รับประทานครั้งละ 2 แคปซูล 2 เวลา เช้า เย็น พร้อมอาหาร
การเก็บรักษา เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงแสงแดดและความร้อน
อายุการเก็บ 2 ปี ภายใต้สภาวะปกติ

ผลิตโดย บริษัท ศรีราชา โมด้า จำกัด โดยความร่วมมือของกลุ่มวิจัยชีวเคมี โดย รศ.ดร.สมปอง ธรรมศิริรักษ์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และกลุ่มวิจัยชีวเคมีประยุกต์ โดย ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2554

เลือดจระเข้ชนิดแคปซูล ได้รับอนุญาต อย. รายแรกในโลก และในประเทศไทยFirst FDA Approved Crocodile Blood in Capsule
ชื่อผลิตภัณฑ์ MODAPLAS® – เลือดจระเข้ชนิดแคปซูล ขนาดบรรจุ 2 ขนาด 30 และ 100 แคปซูล
เลือดจระเข้ฟรีส-ดราย 250 มิลลิกรัม/แคปซูล ส่วนประกอบ เลือดจระเข้แห้ง 100% อุดมไปด้วยโปรตีน และธาตุเหล็ก

องค์ประกอบหลักของยาเลือดจระเข้โมด้าพลาส

องค์ประกอบหลักของยาเลือดจระเข้ตราโมด้าพลาสจะเขียนกำกับไว้ที่ข้างผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจและต้องการจะเลือกนำไปบริโภคได้รับทราบข้อมูลและประโยชน์จากการทาน
ยาเลือดจระเข้ของโมด้าพลาส เพราะการที่เราจะทานอาหารเสริมหรือว่าอะไรก็ตามแต่  ก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองทานเพื่อให้เกิดความสบายใจจากการทานสิ่งนั้น  ด้วยเหตุนี้ทำให้ยาเลือดจระเข้ของโมด้าพลาสได้เขียนกำกับรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไว้ 

ยาเลือดจระเข้ตราโมด้าพลาสมีองค์ประกอบหลักที่ทำมาจากเลือดจระเข้พันธุ์น้ำจืดของไทย นำไปผ่านขั้นตอนการระเหิดแห้งด้วยความเย็นจนเป็นผงละเอียดสีน้ำตาลบรรจุไว้ในแคปซูลใสโมด้าพลาส มีสีและกลิ่นของตัวยาเหมือนธรรมชาติมีคุณค่าทางสารอาหารหลายชนิดอาทิเช่น เหล็ก, แคลเซียม, โซเดียม, ฟอสฟอรัส, แมกนีเซียม, และวิตามิน ได้แก่ วิตามิน เอ, วิตามิน บี 1, วิตามิน บี 2, วิตามิน บี 6, วิตามิน บี 12 เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ยาเลือดจระเข้ของโมด้าพลาสมีคุณค่าทางสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ การเลือกทานยาเลือดจระเข้ของโมด้าพลาสจึงสามารถทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงได้

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม  เลือดจระเข้